Przejdź do głównej zawartości

Kiedy Czujesz Złość - Odczarowanie

Złość jest powszechnie potępianym uczuciem... Czy zastanawiasz się, dlaczego? Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Uważasz, że złość jest dobra czy zła? Paradoks polega na tym, że złość jest czymś dobrym lub złym, w zależności od sytuacji

Od tego, w jakiej sytuacji pojawiają się emocje i uczucia, i czy sprawiają Ci przyjemność czy przykrość, zależy jak je oceniasz. A od tego, jak je oceniasz, zależy to, jak sobie z nimi radzisz!

Uczucia, które są niewygodne i sprawiają nam największy problem postrzegamy jako złe. Najtrudniej nam je zaakceptować i najtrudniej konstruktywnie je wyrazić. Taki sam kłopot mamy z zaakceptowaniem tych uczuć u innych ludzi. To, jak poradzimy sobie z zachowaniem drugiej osoby - zachowaniem, które powstaje pod wpływem danych emocji - zależy od tego, jak radzimy sobie z tymi emocjami. Najwyższy czas wyjść z zaklętego kręgu złości i zacząć sobie z nią lepiej radzić. Wraz z Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego chcę Cię zaprosić na warsztaty:
 

Kiedy Czujesz Złość - Odczarowanie

To warsztaty, które pokażą Ci, jak w praktyce radzić sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, agresja. Warsztaty, które pomogą Ci zobaczyć przyczyny własnej złości, oswoić negatywne emocje, nauczyć się wyrażania uczuć bez okazywania agresji. Pokażemy Ci skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji, gdy Ty lub Twoi bliscy (partner, dziecko) padacie ofiarą złości i gniewu.

Możesz:


• dowiedzieć się jak radzić sobie ze złością, gniewem i agresją
• poznać źródła własnej złości
• nauczyć się wyrażania uczuć bez okazywania agresji
• poznać zasady postępowania w chwilach, gdy ogarnia Cię gniew
• odnaleźć zapomniane potrzeby
• oswoić negatywne emocje
• dowiedzieć się jak można zapobiegać frustracji i budzeniu się agresji
• lepiej zrozumieć siebie i swoich bliskich
• poprawić jakość kontaktów z innymi ludźmi
• poznać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
• nauczyć się nowych sposobów komunikacji

Warsztaty są bogate w ciekawe ćwiczenia, które skłaniają do refleksji i pozwalają poczuć i zrozumieć temat zajęć. Teoria jest podana w prosty, przystępny sposób, oparty na przykładach z życia. Będziemy korzystać z: mini - wykładów; metod aktywizujących: zabawa integracyjna, burza mózgów; analizy przypadków; analizy doświadczeń uczestników; pracy w podgrupach, pracy indywidualnej; odgrywania ról. Doświadczysz elementów: Racjonalnej Terapii Zachowania, podejścia Gestalt i pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Co jeszcze?

- Odkryjesz prawdziwą tajemnicę złości
- Będziesz mieć okazję do zabawy i zajrzenia wgłąb siebie
- Wzbogacisz się wymieniając doświadczeniami
- Poznasz innych ludzi, którzy mają podobne problemy
- Będziesz mieć możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji

Cele i efekty


Cel główny: 

- określenie definicji złości, gniewu, agresji
- poznanie sposobów radzenia sobie z nimi u siebie i swoich bliskich (partnera, dzieci);
- określenie definicji akceptacji - świadomość jej dawania;
- określenie definicji potrzeby – świadomość jej posiadania.

Uczestnik powinien zapamiętać:
- informacje dotyczące różnic pomiędzy złością, gniewem a agresją (zachowaniem agresywnym)
- sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym
- źródła złości: potrzeby, oczekiwania, granice, problem (konflikt potrzeb)

Uczestnik po zajęciach powinien rozumieć, że:
- zachowanie każdego człowieka skierowane do innych ludzi, rzeczy oraz do niego samego nie powinno przekraczać określonych granic
- okazywanie akceptacji zapobiega frustracji i budzeniu się agresji
- szanowanie własnych potrzeb zapobiega własnej złości i rodzeniu się gniewu na osobę bliską (partnera, dziecko)

Uczestnik po zajęciach powinien umieć:
- odróżnić zachowanie agresywne od nieagresywnego
- odróżnić uczucia wtórne od pierwotnych
- rozładować napięcie emocjonalne korzystając z poznanych sposobów zapobiegania zachowaniom agresywnym u siebie i bliskiej osoby (partnera, dziecka)
- unikać nadawania gniewnych komunikatów

Opinie uczestników warsztatów możesz przeczytać TUTAJ.

Warsztaty prowadzi: Barbara Dziobek - pedagog, trener, mentor&coach, autorka artykułów i szkoleń na temat: radzenia sobie z emocjami, rozwijania inteligencji emocjonalnej u dorosłych i dzieci, budowania porozumienia między ludźmi, wychowania. Realizuje treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i pedagogów, specjalista w radzeniu sobie ze złością i uzdrawianiu relacji rodzice-dzieci. Członek Rady Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo”. Założycielka Małopolskiego Instytutu Rozwoju Rodziców. Twórca strony www.wychowacdziecko.pl. Więcej o prowadzącym możesz dowiedzieć się TUTAJ.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.
PROWADZĄCY: Barbara Dziobek, pedagog, trener, mentor&coach
TERMIN: 27. września 2014, sobota
GODZINY: 10:00 - 16:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6
INWESTYCJA: 190 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem "warsztaty złość".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu.


Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty wyślij na adres: kontakt@ipri.com.pl